كلاس پرورشي

كلاس پرورشي (1)

محمد عزيزي (نسيم)

اشاره :

يكي از كلاس هاي جالب در دوره ي راهنمايي ، كلاس پرورشي است .

هدف از راه اندازي اين كلاس ارتباط بيشتر مربي تربيتي با دانش آموزان جهت شناسايي و شكوفايي استعدادهاي

دانش آموزان بوده است .

اين كلاس از سال تاسيسش تا به امروز كتاب ثابتي نداشته است .

كتاب نداشتن اين كلاس باعث شده است كه هر معلمي با سليقه و توانايي هاي خود در اين زنگ كاركند.

يكي دوسال پيش ، وقتي در منطقه ي 15 تهران در گروه پرورشي فعاليت مي كردم ، به ذهنم رسيد كه حاصل تجربيات چندساله ام را در يك جا جمع كنم .

اميدوارم اين بضاعت اندك زمينه ساز همت و تلاشي بزرگ شود .

همدلي و همكاري مربيان تربيتي در اين راه مي تواند چراغي پيش رويمان باشد .

قانون پنج گنج

خلاصه طرح :

در اولين جلسه ي سال تحصيلي قوانين كلاسمان را به بچه ها

مي گوييم تا يادداشت كنند .

اين قوانين تا پايان سال تحصيلي پا برجايند .

هر مربي مي تواند قوانين خاص خودش را تعيين كند.

قوانين كلاس من پنج تاست كه به آنها پنج گنج مي گويم چون انجام هر كدام مثل گنجي پر بهاست .

مراحل :

1 - بچه ها دستشان را روي صفحه ي اول دفتر پرورشي شان

مي گذارند و تصوير پنجه ي دستشان را روي برگه طراحي مي كنند.

2 - روي هر انگشت يك قانون نوشته مي شود .

3 - بچه ها قوانين را حفظ مي كنند.

4 - زير برگه ي قوانين امضا مي كنند

5 - بهتر است انگشت هر قانون مشخص باشد و حساب شده ، مثلا انگشت نشانه براي قانون اجازه

قوانين كلاس پرورشي من :

1 - كلام خدا : وقتي خدا حرف مي زند ، ماساكت باشيم .

2 - راست گويي : هميشه راست گو باشيم.

3 - اجازه : اول اجازه ، بعد حرف تازه .

4 - مهرباني : با همديگر مهربان باشيم .

5 - وظيفه : به وظايف خود عمل كنيم.

كلاس پرورشي (2)

گروه بندي

خلاصه :

يكي از بهترين كارهايي كه مي توان در كلاس پرورشي انجام داد ، گروه بندي دانش آموزان است .

دانش آموز در گروه ، مديريت ، گذشت ، همكاري و.... را ياد گرفته و براي موفقيت گروهش تلاش مي كند .

يكي خوب و خوش خط مي نويسد يكي ديگر نقاش خوبي است ديگري صداي زيبايي دارد و ...براي شناسايي و پرورش استعدادهاي گوناگون بچه ها مي توان آن ها را در كلاس پرورشي گروه بندي كرد .

مراحل كار :

1-سرگروه ها توسط معلم ياراي بچه ها انتخاب مي شوند .

2 - سرگروه ها به نوبت ياركشي مي كنند.

3 - نوبت اجراي گروهها قرعه كشي مي شود .

4 - سرگروه براي خودش يك معاون انتخاب مي كند .

5 - هر گروه براي خودش نام مناسبي انتخاب مي كند و معلم اسامي گروه ها را روي تابلو مي نويسد .

برنامه هاي گروه ( تقسيم مسئوليت ها ) :

1 - مجري

2 - قاري قرآن

3 -حديث با ترجمه

4 - نمايش ضرب المثل ها

5 - اخبار هفته

6 - معرفي دوست تازه ( كتاب )

7 - سخنراني كوتاه با مطالعه قبلي

8 - مسابقه با جايزه

9 - مسئول تهيه كارت

10 - شيرين كاري وابتكار

11 - شعر خواني

12 - قصه گويي

نكته ها:

- جدول زمان بندي اجراي گروه ها روي تابلوي كلاس يا راهرو نصب شود .

- يك هفته مانده به اجراي گروه ، اعضا بايد با هم جلسه بگذارند و وظايف را تقسيم بندي كنند .

-معلم مي تواند براي هر فعاليت معياري تعيين كند و به اجرا كنندگان هر بخش امتياز دهد. مثلا زيبايي صدا در قرائت 10 نمره درست خواندن هم 10 نمره .

-خوب است اعضاي گروه كارت خود را بر سينه ( سمت چپ ) نصب نمايند .

- از گروه برتر مي توان در مراسم ها استفاده كرد.

- وقت اجراي هر گروه خوب است 30 دقيقه باشد.

كلاس پرورشي (3)
كتاب كبريتي
خلاصه :
در حال حاضر استقبال از كتاب هاي كوچك بيشتر شده است. كم شدن وقت ها و انفجار اطلاعات مي طلبد كه براي زندگي در اين زمان به ويژگي هاي آن دقت كنيم. براي تشويق دانش آموزان به مطالعه و ورود به دنياي كتاب ، اين كتاب كوچك ( كتاب كبريتي ) را تقديم شما مي كنيم تا به دانش آموزانتان آموزش دهيد .
مراحل كار :
1 - يك قوطي كبريت خالي و سالم تهيه كنيد .
2 - دو قسمت جلد ( روكش ) و داخل ( كشوي ) و قوطي كبريت را با كاغذي نازك و رنگي جلد كنيد .
3 - قرار است يك جلد كتاب كوچك براي اين قوطي كبريت بنويسيد و داخل آن بگذاريد .
الف - موضوع كتابتان را انتخاب كنيد .
مثل : شعر ، داستان ، ورزشي ، لطيفه ، سرود و...
ب - مطلبتان را در دفتر بنويسيد.
ج - برگه ي سفيدي را برداريد و با چند بار تا كردن به اندازه اي در آوريد كه در قوطي كبريت جا بگيرد .
د - براي بعضي از صفحات كتابتان نقاشي بكشيد يا از تصوير استفاده كنيد .
5 - براي كتابتان نام جالبي انتخاب كنيد و نام خودتان را به عنوان نويسنده يا گرد آوري كننده بر روي جلد بنويسيد.
6 - بهتر است طرح جلد قوطي كبريت يا طرح جلد كتاب و محتوايش تناسب داشته باشد .
7 - برگه هاي كتاب را با منگنه يا نخ و سوزن به هم وصل كنيد .
8 - روي قوطي ( در كناره ها ) نامتان را بنويسيد .
نحوه ي نمايش دادن آثار دانش آموزان بر روي تخته:
كشوي كتاب را باز كرده و با سوزن ته گرد آن رار وي تابلو نصب مي كنيم.

كلاس پرورشي (4)
خلاقيت
خلاصه: خلاقيت يعني به وجود آوردن چيزي جديد ، مناسب و با ارزش
استعداد خلاقيت در همه وجود دارد اما بعضي ها از آن بهره مي گيرند ولي بعضي ديگر متاسفانه نه !
هدف طرح درس زير اين است كه شما را تشويق كند به خلاق شدن و تشويق ديگران به خلاقيت .
تمام اختراعات بشر به لطف قدرت واستعداد خلاقيت او ميسر شده است.
موانع خلاقيت :
1 - تمسخر ديگران
2 - ترس از شكست
3 - تقليد كور كورانه از ديگران
4 - نشناختن استعداد و توانايي هاي خود و ...
براي تفكر خلاق بايد با روش « بارش مغزي » آشنا شويم اين روش مثل مشورت كردن است عد ه اي دور هم مي نشينند و در يك زمان مشخص ، در باره ي يك موضوع و يا مسئله دنبال راه حل مي گردند.
زمان اين جلسه مي تواند 10 تا 15 دقيقه باشد .
شركت كنندگان در اين جلسه بايد به 4 قانون زير عمل مي كنند:
1 - انتقاد ممنوع است ، چون ذهن را محدود مي كند.
2 - هرچه تعداد طرح وايده ها بيشتر باشد بهتر است .
3 - هر چه ايده ها تخيلي تر و عجيب و غريب تر باشند بهترند.
4 - ايده ها را مي توان با هم تركيب كرد.
در پايان جلسه ايده هاي يادداشت شده توسط افراد جلسه خوانده مي شود.
تمرينهايي براي خلاقيت:
الف - كلمه ها و تركيب هاي تازه
مثال : كيوي : تخم مرغ موكت شده
حالا براي كلمات زير
يك اسم جديد پيدا كنيد.
دم پايي، امتحان و....
با كلمه هاي نامربوط يك جمله ي
معنا دار و بامزه بسازيد.
كلاغ + دم پايي + تلويزيون 

كلاس پرورشي (5)

( مسابقه ي پنج گنج در حياط )
خلاصه :
هدف از اين مسابقه ايجاد يك رقابت سالم بين دانش آموزان و برانگيختن حس كنجكاوي در آن هاست .
اين طرح در آغاز شايد يك طرح پيش پا افتاده به نظر برسد اما بعد از اجرا، از استقبال خوب دانش آموزان تعجب خواهيد كرد .
وقتي دانش آموزان در حياط مدرسه نيستند ، به حياط مي رويم و 5 قسمت ازجاهاي مختلف حياط را به شكلي ساده طراحي مي كنيم.
مثلا قسمتي از نرده هاي پيچ خورده ي جلوي پنجره ، قسمتي از كولر جلوي دفتر دبيران ، قسمتي از سر در نمازخانه و ... براي هر كدام از قسمت ها يك نام جالب مي گذاريم ؛ نامي كه پاسخ را آشكار نكند.
مثلا براي شكلي كه قسمتي از بدنه ي كولر است نام « نسيم آباد» را انتخاب مي كنيم.
بعد اين 5 شكل را روي مقوا در اندازه اي بزرگ رسم مي كنيم .
بچه ها بايد در مدت زمان تعيين شده جاي اين شكل ها را كه به عنوان گنج هاي ما هستند پيدا كنند .
مراحل :
1 - انتخاب موضوع
2 - انتخاب قسمتي از موضوع
3 - انتخاب نام مناسب
زمان و مكان پاسخ به مسابقه را تعيين كنيد و در انتظار نامه هاي بچه ها باشيد .
چشم هاي كنجكاو دانش آموزان آنها را به جستجو فرا مي خواند و اين يعني كم شدن آزار و اذيت ها و ايجاد يك روحيه ي همكاري بين دانش آموزان.
اين مسابقه را مي توان هفته اي يك بار برگزار كرد. خوب است در پايان به 5 نفر از دانش آموزاني كه پاسخ صحيح رمزها را به دست آورده اند جوايزي اهدا كرد .
اگر برگه اي براي پاسخ چاپ شود، هم صندوق نامه ها زود پر نمي شود و هم تمام نامه ها يك اندازه خواهد بود .
به اميد شكوفايي خلاقيت دانش آموزان

كلاس پرورشي (6)

روز نامه ديواري
خلاصه :
روزنامه ديواري معجوني است از فعاليت هاي ادبي و هنري كه در صورت تهيه ي آن توسط دانش آموزان ، باعث شكوفايي استعدادهايشان مي شود.
طرح زير نگاهي است به قالب هاي نو ، قالب هايي كه قابليت آرشيو را دارا مي باشند .
ويژگي هاي يك روز نامه ديواري خوب :
1 - خوش خط و خوانا باشد .
2 - از فاصله ي يك متري بتوان مطالبش را خواند.
3 - از طرح و تصاوير در كنار نوشته ها به خوبي استفاده شده باشد .
4 - هرچه آثار تهيه كنندگان توليدي باشد كيفيت روزنامه ديواري بهتر خواهد بود.
5 - خوب است اول مطالب را در برگه اي بنويسيم و سپس روي برگه ي اصلي پاك نويسي كنيم .
مراحل كار :
اول يك برگه A5 ( نصفA4 )به بچه ها مي دهيم و از آن ها مي خواهيم يك روزنامه ديواري در كلاس تهيه كنند ؛ هر كس براي خودش. نكته هايي كه بچه ها بايد رعايت كنند:
1 - نامي جديد و جالب براي روزنامه شان انتخاب كنند.2- برگه را به 2 ، 3 يا 4 قسمت تقسيم كنند .
3 - تنوع مطالب را درنظر بگيرند.
مثلا بين لطيفه و چيستان فاصله بيندازند.
بعد از انجام كار، برگه ها را جمع كنيد به منزل ببريد يا در يك زنگ تفريح آنها را به دسته هاي عالي + خوب + متوسط تقسيم بندي كنيد.
از كلمه ي ضعيف استفاده نكنيد چون اعتماد به نفس و خود باوري بچه ها را كاهش داده و باعث سرافكندگي دانش آموز در ميان دوستانش مي شود .
در جلسه ي بعدي روي برگه ي A4 كار كنيد و در جلسه پاياني كار بر روي برگه به صورت دو يا چند نفره ( دو برابر ) را شروع كنيد.
وسايلي كه بچه ها بايد بياورند :
1 - مداد 2 - تراش 3 - پاك كن 4 - خط كش 5 - چسب نواري 6 - مداد رنگي 7 - روان نويس مشكي يا رنگي براي نوشتن متن . به قيچي به خاطر خطرش نيازي نيست .
آثار توليد ي ، آثاري هستند كه توسط خوددانش آموزان خلق شده باشد و در مقابل اين آثار، آثار مصرفي كه خالق آن ديگرانند.
خوب است در صورت استفاده از مطالب يا تصاوير ديگران نام نويسنده ها و منبع را بنويسيم.
اين كار نشانه ي امانت داري ماست.

كلاس پرورشي (7)
خلاصه:
يكي از فعاليت هاي جذاب و هيجان انگيز براي كودكان، نوجوانان و جوانان تهيه و چاپ يك مجله در مدرسه است.
لذت چاپ نام يك دانش آموز در يك نشريه ساده را تنها خود آن دانش آموز مي داند.
در طرح زير علاوه بر شناخت كلي با سازمان يك نشريه با مراحل توليد آن نيز آشنا مي شويد.
تعريف مجله:
مجموعه اي از مطالب و تصاوير است كه با هدفي خاص در يك جا گردآوري شده است.
انواع مجله:
1- از نظر زمان انتشار: روزنامه، هفته نامه، ماهنامه، فصل نامه و...
2- از نظر نوع فعاليت: ادبي، ورزشي، علمي، هنري، اجتماعي و...
3- از نظر مخاطب (خوانندگان): كودك، نوجوان، جوان و بزرگسال
اعضاي نشريه:
1- مديرمسئول: جوابگوي مسائل اصلي نشريه است.
2- سردبير: مسئول انتخاب يا رد مطالب و تصاوير است.
3- مدير داخلي: معاون سردبير است و او را كمك مي كند.
4- مدير هنري: كسي كه مسئول نقاشي و صفحه آرايي است و بر كار آنها نظارت دارد.
5- ويراستار: غلط هاي املايي و معنايي مطالب را اصلاح مي كند.
6- خبرنگار: خبر، مصاحبه و گزارش تهيه مي كند.
7- صفحه آرا: مطالب و تصاوير را با دقت و زيبايي در كنار هم قرار مي دهد.
8- مسئول روابط عمومي: پل ارتباط مجله با مخاطبين است.
جوايز برندگان را تهيه و توزيع مي كند و به سؤالات خوانندگان جواب مي دهد.
9- مسئول تبليغات: براي جذب خوانندگان تبليغ مي كند.
10- مسئول چاپ
11- مسئول توزيع (فروش مجله)
12- اعضاي هيئت تحريريه
(نويسندگان مطالب گوناگون نشريه)
مراحل توليد يك مجله:
1- مطلب رسيده (توليدي يا مصرفي) توسط سردبير بررسي مي شود.
2- بعد از تأييد سردبير، توسط ويراستار اصلاح مي شود.
3- بعد از ويراستاري، حروف نگاري (تايپ) مي شود.
4- توسط نمونه خوان غلط هاي احتمالي حروف نگاري برطرف مي شود.
5- توسط مدير هنري يا تصويرگر براي مطلب، تصويري تهيه مي شود.
6- مطلب و تصوير توسط صفحه آرا در صفحه قرار مي گيرد.
7- بعد از آماده شدن صفحات، بازديد نهايي توسط سردبير يا مدير داخلي انجام مي شود.
8- مجله آماده شده، به دست چاپ سپرده مي شود.
9- بعد از چاپ، مجله تبليغ و توزيع مي شود.

زنگ پرورشي ( 8)

برنامه ريزي لامپي
خلاصه: براي اين كه كارهاي زياد را با ارامش انجام دهيم نياز به برنامه ريزي داريم .
يكي از برنامه ريزي هايي كه با استقبال دانش آموزان روبرو شود برنامه ريزي لامپي است اميد است در اين برنامه ريزي پس از انجام هر كاري لامپ آن قسمت روشن مي شود .
مراحل :
1 - فهرستي از كارهاي روزانه تان تهيه كنيد .
2 - جلوي هر كار يك لامپ يا شمع بكشيد.
3 - بعد از انجام دادن هر كار ، لامپ آن را روشن كنيد.
برنامه ريزي لامپي در مطالعه كتابي با 250 صفحه
از ص 1 تا10
ص 10 تا ص 20
ص 20 تا ص 30
و ...
بعد از مطالعه ي هر مرحله شمع آن را روشن مي كنيم.
با تقسيم بندي كاري بزرگ به كارهاي كوچك تر شوق انسان براي غلبه بر آن كار در افزايش مي يابد .
به جاي كشيدن لامپ يا شمع مي توان از شكل هاي ديگر نيز استفاده كرد .
در يك مدرسه پسرانه ، دانش آموزان دوست داشتن تير دروازه بكشند و بعد از پايان هر مرحله توپي را وارد دروازه كنند .
همچنين با يك نگاه به برنامه ، مي توانيم بفهميم كه چه مقدار از برنامه هايمان را انجام داده و تا پايان كار چند مرحله ي ديگر را بايد انجام دهيم .

 زنگ پرورشي ( 9)
نمايش هاي كوتاه
خلاصه :

نمايش يعني الف( بازيگر) در نقش ب ( نقشي كه بر عهده دارد) براي ج ( تماشاگر) .
متاسفانه در حال حاضر در مدارس چندان توجهي به هنر نمايش نمي شود .
نمايش در مدارس ما خلاصه شده است در تمرين چند روزه و شركت يك روزه در مسابقات نمايش منطقه يا استان .
اين همه مناسبت ، اين همه زمان و مكان براي اجراي برنامه اما دريغ از همت براي اجراي نمايش .
ما نمايش را سخت مي گيريم نمايش براي تمام گروه هاي سني آسان است چون صحنه هاي آن را در زندگي خود يا ديگران تجربه كرده ايم.
پس براي پربار شدن كلاس و يا مراسم هايتان نمايش را جدي بگيريد .
مراحل :
1 - متن را از داستان ، ضرب المثل يا نمايش نامه انتخاب مي كنيم ؛ متني كه كوتاه باشد و در 15 دقيقه يا كمتر بتوان آن را اجرا كرد .
2 - نقش ها را مشخص مي كنيم .
3 - از روي متن ، به تعداد اعضا كپي مي گيريم .
4 - دور هم مي نشينم متن را مي خوانيم .
5 - بلند مي شويم بعد از نرمش بدن و صدا ، كار نمايش را شروع مي كنيم .
4 - بهتر و صحيح تر است كه در نمايش پسران، نقش دختر يا زن نباشد و برعكس .
فضاي اجراي نمايش بايد مناسب باشد و كنترل تماشاگران توسط ناظم انجام شود .
براي گريم از ماژيك و مواد شيميايي استفاده نكنيد چون تاثير نامطلوبي روي پوست دارد.
لوازم گريم در بازار موجود است اگر نبود مي شود از آبرنگ استفاده كرد .
اگر مربي نمايش بچه ها بوديد ، بازيگران و عوامل نمايش را حتما تشويق كنيد .

زنگ پرورشي ( 10)
كتابهاي خوب
خلاصه :
اگر مبلغ 200 هزار تومان براي خريد كتاب تحويل شما بدهند بهتر است آن را چگونه خرج كنيد ؟
در قسمت زير چند راهنمايي براي يافتن كتاب خوب ارائه شده است .
انتخاب ناشر
اگر ناشر كتاب را بشناسي و با ديدگاه و سياست گذاري هايش آشنا باشي بهتر مي تواني كتاب هاي مناسبت را پيدا كني .
البته بعضي ناشران هستند كه خيلي به مسائل اعتقادي پايبند نيستند ولي در عرصه ي توليد كتاب بسيار فعال كار مي كنند و برعكس يعني ناشراني هم هستند كه معتقد و متعهدند اما از ارائه آثاري ماندگار عاجزند .
خوب است برويم سراغ متعهدهاي متخصص . انتشارات مدرسه، كانون پرورش فكري ، سوره ي مهر، به نشر ، سروش ، پيدايش ، قدياني و .... از ناشران خوب كودك و نوجوانند .
كتاب هاي خوب را از چند راه مي توانيد بشناسيد.
اگر اهل مطالعه هستيد آنها را از كتابخانه ها مي گيريد و مي خوانيد اگر هم زياد فرصت مطالعه نداريد.
1 - بامشورت كردن با نويسندگان مورد اعتماد.
2 - با بررسي فهرست كتاب هاي سال ايران.
3 - با دقت در نام نويسند ه ( با توجه به سوابق )
4 - كيفيت محتوا و شكل كار كتابتان را انتخاب كنيد .
كتاب خوب علاوه بر محتوا از نظر كاغذ ، نوع حروف ، تصاوير و... نيز بايد مطلوب باشد.
5 - براي كتابخانه بايد انواع كتاب ها را تهيه كرد.
دايره المعارف ، علمي ، ادبي ( شعر، داستان ) ، هنري ، فرهنگ لغت و...
CD كتيبه : كاري از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي : فهرست كتاب هاي هر سال را دارد.
اميدوارم كتابخانه تان باغي هميشه سبز باشد .

 زنگ پرورشي ( 11)
سخنراني 3 دقيقه اي
خلاصه :
فن بيان يكي از هنرهاي موثر است كه در ارتباطات انساني بسيار كاربرد دارد .
براي آشنايي بيشتر دانش آموزان با اهميت اين موضوع به كارگيري آن با مسابقه ي سخنراني 3 دقيقه اي گزينه ي جالبي است.
فرق سخنراني و حرف زدن معمولي چيست؟
سخنراني سنجيده تر از حرف زدن هاي روزانه است چون داراي سه مرحله مي باشد :
1 - مقدمه براي شروع كه در آن هدف سخنراني بيان مي شود.
2 - متن سخنراني كه در آن محتواي اصلي سخنران زده مي شود .
3 - نتيجه گيري سخنراني كه در پايان آن به دست مي آيد.
در حرف زدن معمولي شروع ، ميانه و پايان سخنان چندان تعيين شده و دقيق نيست و سخنان پراكنده است.
مراحل اجراي سخنراني 3 دقيقه اي :
1 - به دانش آموزان مراحل سخنراني را كه خلاصه اش در بخش بالا آمده ، آموزش مي دهيم ( مقدمه ، متن اصلي و نتيجه گيري )
2 - از دانش آموز مي خواهيم موضوع مورد علاقه اش را براي سخنراني انتخاب كند.
3 - دانش آموزان به نوبت مي آيند در 3 دقيقه حرف هايشان را بيان مي كنند.
در سخنراني 3 دقيقه اي دانش آموزي موفق تر است كه :
1 - در باره ي موضوع سخنراني اش مطالعه كرده باشد .
2 - نكته هاي مهم سخنراني اش را يادداشت كرده باشد .
3 - متنوع صحبت كند يعني با توجه به محتواي سخن ، صدايش را تنظيم كند .
4 - در زمان تعيين شده پيام سخنراني اش را به شنوندگان برساند .
5 - بچه ها مي توانند در منزل جلوي آينه تمرين كنند .


كلاس پرورشي؛زنگ شكوفايي(آخرین مطلب)

http://www.kayhannews.ir/900922/10.htm

سرودها ي قشنگ
خلاصه : استفاده از هنر سرود به ميزان تخصص مربي آن بستگي دارد ولي اگر شما هم مثل من به اين كار علاقه داريد و دوست داريد بچه ها يك سرود را خوب اجرا كنند به موارد زير توجه كنيد .
مراحل :
¤ يك نوار يا CD سرود را كه مناسب گروه سني و نوع جنس دانش آموز است ، انتخاب كنيد .
¤ متن آن را روي كاغذ بياوريد اين كار بايد با دقت انجام شود . اگر كلمه اي نامفهوم است با همكارانتان يا توليد كنندگان سرود مشورت كنيد تا از آن اشتباه استفاده نكنيد .
¤ در صورت ممكن نوار يا CD را براي اعضاي گروه سرود تكثير نماييد .
¤ متن دست نوشته شده ي سرود را در محيط تمرين ( كلاس يا حياط ) نصب نماييد طوري كه از دور هم بتوان آن را خواند .
¤ اول با كلام تمرين كنيد و سپس بعد از حفظ سرود سراغ قسمت بي كلام برويد
¤ راهنمايي هاي ساده ي يك مربي در قسمت هاي شروع يا پايان هر بخشي مي تواند با اشاره ي دست انجام شود .
كارت پرورشي
خلاصه : دانش آموزان به كارت مخصوص خودشان خيلي اهميت مي دهند چون آنها را از ديگران متمايز كرده و به آنها شخصيت مي دهد.
در طرح زير با طراحي يك كارت براي فعاليت هاي پرورشي آشنامي شويد.
مراحل :
فعاليت هاي پرورشي را تقسيم بندي مي كنيم .
نماز خانه + كتابخانه + كلاس پرورشي + مناسبت ها + تبليغات + سمعي و بصري + مجله + مسابقات و...
از ميان دانش آموزان در سخوان و فعال كه در ميان دوستانشان محبوب هستند ، افرادي را براي سرگروهي هر بخش از بخش هاي پرورشي انتخاب مي كنيم ؛ يكي مسئول نماز خانه ، يكي كتابخانه و....
وظايف مسئولين و اعضاي هر بخش در يك برگه نوشته شده و به تعداد آنها از آن كپي تهيه و توزيع مي شود.
براي هر كدام از مسئولين و اعضاي زير نظرشان كارت پرورشي صادر مي شود .
محتواي يك كارت
به نام خالق پرهاي طاوس
شماره :
تاريخ صدور :
گروه پرورشي
نام و نام خانوادگي : كلاس :
عنوان مسئوليت امضاي معاون پرورشي مدرسه
رفت و آمد دانش آموزان مسئول با اين كارت آسان مي شود با تقسيم مسئوليت ها بارهاي سنگيني از دوش معاون و مربي پرورشي برداشته مي شود .
اگر كارت رنگي باشد و داخل جاي كارتي همراه با گيره قرار بگيرد بهتر است .
راديوي مدرسه
خلاصه: راديوي مدرسه ، تلاشي است براي استفاده ي بهينه از فرصت زنگ تفريح يا مناسبت هاي گوناگون با مراحل تهيه يك برنامه راديو در مدرسه آشنا شويد .
مراحل :
1 - با توجه به مناسبت چند متن گوناگون مثل شعر ، قطعه ي ادبي ، حكايت ، دانستني ها و... آماده كنيد .
2 - كساني كه قرار است متن را بخوانند بايد قبلا چند مرتبه آن را خوانده و تمرين كرده باشند .
3 - مربي يا معاون پرورشي بايد بر كليه ي مراحل تهيه و ضبط بخش نظارت داشته باشد .
4 - اگر قرار است برنامه زنده پخش بشود به وسايل زير نياز داريم :
1 - ضبط براي پخش موسيقي زمينه
2 - بلندگو
3 - متن
4 - گوينده
5 - اگر مي خواهيم كار غير زنده باشد بايد در محيطي ساكت برنامه را ضبط كنيم و سپس در مناسبت پخش نماييم .
موارد استفاده از راديوي مدرسه
الف - براي پاسخ به پرسش هاي عمومي بچه ها
ب - براي اعلام اخبار جديد و جالب مدرسه
ج - براي تبليغ فعاليت هاي گوناگون مدرسه و.... مثال : اولي ها ، دومي ها ، سومي ها !
از فردا مراسم با شكوه نماز جماعت برگزار مي شود.
صندوق دوستي
خلاصه : اگر از من بپرسند يكي از بهترين روش هاي شنيدن صداي بچه ها چيست ؟ من مي گويم صندوق انتقاد و پيشنهادها.
براي استفاده پوياتر از اين صندوق طرح زير را بخوانيد
نام صندوق
با مشورت كردن با همكاران يا برگزاري يك مسابقه بين دانش آموزان از آنها بخواهيد يك نام جديد و جالب براي صندوق انتخاب كنند نام هايي مثل محرم راز ، گل هاي دوستي ، پل ما ، بين خودمون باشه و...مي تواند خودماني و مناسب باشد .
نامه هاي اين صندوق هر روز خوانده و بررسي مي شود .
اگر حالش را داريد هر روز در صندوق را باز كنيد اين جمله را بالايش بنويسيد اگر هم حالش را نداريد مدت زمان پاسخ گويي را بايد اعلام كنيد تا صندوق از پويايي نيافتد .
هفته اي يك بار پاسخ دهيد
بعد از باز كردن در صندوق نامه ها را دسته بندي كنيد .
1 - نامه هاي عمومي كه مشكل عمومي بچه هاست .
2 - نامه هاي خصوصي كه مربوط به حريم شخصي افراد مي شود .
3 - نامه هاي نامربوط
نامه هاي دسته ي اول را سر صف با جوابش اعلام كنيد مثلا علت نداشتن تور براي دروازه يا ..... را به بچه ها بگوييد .
نامه هاي خصوصي را با خود افراد صحبت كنيد .
نامه هاي نامربوط را دور بريزيد.
منظم جواب دادن به نامه ها باعث استقبال دانش آموزان از صندوق مي شود .
كتابخانه ي ما
خلاصه : طرح نجات كتابخانه و تشويق دانش آموزان به مطالعه وقتي مهم مي شود كه بدانيم كشور ما در زمينه مطالعه با يك فاجعه روبه روست .
كارت پرواز با كتاب تا شهر آفتاب و برگ سبز طرحي است كه مطالعه ي منظم و هفتگي كتاب توسط دانش آموزان به دنبال دارد .
طرح پرنده يا كتاب
دانش آموز هر كتابي را كه مي گيرد نامش را روي بال پرنده مي نويسد .
دانش آموز هر برگ سبزي را كه مي نويسد و تحويل كتابدار يا مربي مي دهد يك برگش را سبز مي كند.
برگ سبز ( به جاي خلاصه نويسي )
شكل و قالب كارت ها را مي توان با توجه به سن و جنسيت دانش آموزان تغيير داد .
همچنين سوالات برگ سبز را مي توان هر 3 ماه يك بار عوض كرد .
اميدوارم اين طرح كتابداران را شاد كند .
برگ سبز
يك جمله براي بالاي برگه : كتاب بوستان دانشمندان است .
نام و نام خانوادگي مطالعه كننده :
كلاس :
نام كتاب : نام نويسنده ( مترجم )
نام ناشر : نام تصوير گر:
جالب ترين بخش كتاب :
جالب ترين نقاشي يا عكس كتاب در صفحه ي .... قرار دارد.
اگر مي خواستي براي اين كتاب نام ديگري انتخاب كني نامش را چه مي گذاشتي ؟
يك سوال از نويسنده ي كتاب
به نظر من اين كتاب عالي خوب متوسط ضعيف
تاريخ تحويل به محل امضاي دانش آموز
سرودن شعر
خلاصه :
بعضي از دانش آموزان ، استعداد خوبي در زمينه شعر دارند.
تمرينات زير فرصتي است براي شناسايي استعداد شعر سرودن
ادامه شعر : يك مصراع از يك شعر را انتخاب كنيد و به بچه ها بگوييد و با فكر خودشان آن را ادامه دهند .
چند مصرع
1 - رفتم به باغ گل ها
2 - بوي باران كوچه را پر كرده است
3 - دل من دوست دارد
توصيف :
به دانش آموزان بگوييد
1 - آسمان شب را توصيف كنند
2 - غروب و احساسشان از آن را بنويسند
3 - يك حس از شادي يا غم را توصيف كنند ( چه چيزي باعث شادي يا غم شما مي شود ؟ )
تشبيه : مادرم مثل خورشيد است كه
مدرسه مثل .......است كه ........
دوست خوب مثل .......است كه ..........
كتاب خوب مثل .........است كه ..........
تشخيص : صنعت تشخيص يعني به اشياي بي جان، جان و شخصيت ببخشيم طوري كه بتوانند حرف بزنند و احساساتشان را بيان كنند.
تمرين: از زبان اشياي زير صحبت كنيد .
1 - توپ فوتبال
2 - پنجره
3 - كيف مدرسه
به اميد پر بار بودن اين كلاس
داستان نويسي
خلاصه : استعداد داستان نويسي با تمرين شكوفا مي شود چند تمرين ساده ي زير مي تواند .استعدادهاي ادبي دانش آموزان كلاستان را به شما نشان بدهد .
مراحل نوشتن يك داستان :
1 - انتخاب موضوع ( با استفاده از خاطرات و تجربه هاي تلخ و شيرين )
2 - طرح داستان ( شخصيت ها + حوادث + زمان و مكان معلوم شود )
3 - پرداخت ( با توجه به پيام داستانتان شروع و پايان داستاني را طوري بنويسيد كه پيام به صورت غير مستقيم به خواننده انتقال پيدا كند .)
5 - تعيين گره و گشايش
براي جذابيت داستان بايد شكل و گرهي ايجاد كرد و با ظرافت گره را گشود .
انواع داستان :
1 - داستان كوتاه و كوتاه ( داستانك ) چند خطي
2 - داستان كوتاه چند صفحه اي
3 - داستان بلند ( رمان ) چند دفتري
شما هم مي توانيد داستانك بنويسيد يك موضوع را انتخاب كنيد و در چند خط حرفتان را بزنيد مثلا مي توانيد به جاي اشيا حرف بزنيد و خواننده بعد از داستان بفهمد كه منظور شما چه بوده است .
همه مي آيند و لباس هايشان را به من مي پوشانند و هر روز سرم كلاه مي گذارند من از سرپا ايستادن خسته شدم خوش به حال دوستم كه به ديوار تكيه داده است ( چوب رخت ) .
چند تمرين : 1 - در باره تقلب يك داستان كوتاه بنويسيد .
2 - يك عكس يا نقاشي را به كلاس ببريد تا بچه ها در باره اش يك داستان بنويسند.
آثار منتخب را مي توان در يك مجله توي مدرسه چاپ كرد .
كتاب پيشنهادي : پلي به سوي داستان نويسي / داريوش عابدي / انتشارات مدرسه
خاطره نويسي
خلاصه :
خاطره شباهت هاي زيادي به داستان دارد اما اين واقعي است و داستان تخيلي اگر بچه ها دفتر خاطراتشان را باز كنند و هر روز يا هر هفته بنويسند به زودي رشد قلمشان را شاهد خواهيد بود .
نكته هايي در باره ي خاطره نويسي
1 - هميشه يك دفترچه ي كوچك و يك خودكار به رنگ دلخواه پيش خودتان داشته باشيد تا در صورت لزوم از آن استفاده كنيد .
دفتر و قلم و دوربين ثبت احساسات شماست.
2 - منظور از خاطره نويسي ثبت تمام نكات ريز و تكراري نيست بلكه اشاره به نكته هايي است كه براي همه جالب است .
مثلا اين كه من ديروز يك نفر را در خيابان ديدم خاطره نيست اما اگر آن شخص يك آدم معروف باشد مي تواند جالب باشد .
3 - زمان و مكان نوشتن خاطره با شماست اگر تمرين كنيد كم كم دستتان راه مي افتد و روز به روز راحت تر مي نويسيد .
4 - از كلمات قلمبه ، سلمبه بپرهيزيد و احساساتتان را آن جوري كه هست روي كاغذ بياوريد و با كلماتي ساده و صميمي .
5 - بعد از گذشت چند سال وقتي به دفتر خاطراتتان نگاه كنيد احساس مي كنيد كه دوباره برگشته ايد به دوران گذشته و اين مي تواند براي نويسندگي شما مثل گنجي باشد؛ گنجي براي نوشتن يك داستان قشنگ.
اشاره : اگر يادتان باشد ، چندين ماه پيش در همين صفحه بخشي داشتيم به نام زنگ پرورشي.
قسمت هايي از اين مطلب باقي مانده بود كه در اين شماره مي خوانيد.

     محمد عزيزي (نسيم)

http://www.kayhannews.ir/900922/10.htm

آرشيو مطالب قبلي كلاس پرورشي:

http://azizinasim.persiangig.com/page.html

اين مطالب در روزنامه كيهان،صفحه مدرسه هم چاپ شده اند.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۰ساعت 9:18  توسط علیرضا امامی بیستگانی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
امور تربیتی ناحیه2

پیوندهای روزانه
گروه درسی ادبیات عرب
گروه درسی ادبیات عرب
سایت سازمان ملی جوانان
سایت تبیان
بخشنامه ها
فیش حقوقی
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
هفته چهارم بهمن ۱۳۹۲
هفته اوّل بهمن ۱۳۹۲
هفته سوم دی ۱۳۹۲
هفته سوم اردیبهشت ۱۳۹۲
هفته سوم فروردین ۱۳۹۲
هفته سوم اسفند ۱۳۹۱
هفته دوم اسفند ۱۳۹۱
هفته اوّل اسفند ۱۳۹۱
هفته چهارم آبان ۱۳۹۱
هفته چهارم مهر ۱۳۹۱
هفته سوم شهریور ۱۳۹۱
هفته اوّل شهریور ۱۳۹۱
هفته چهارم مرداد ۱۳۹۱
هفته چهارم تیر ۱۳۹۱
هفته دوم تیر ۱۳۹۱
هفته سوم خرداد ۱۳۹۱
هفته اوّل خرداد ۱۳۹۱
هفته چهارم اردیبهشت ۱۳۹۱
هفته دوم اردیبهشت ۱۳۹۱
هفته چهارم فروردین ۱۳۹۱
هفته سوم فروردین ۱۳۹۱
هفته چهارم اسفند ۱۳۹۰
هفته دوم اسفند ۱۳۹۰
هفته اوّل بهمن ۱۳۹۰
هفته اوّل دی ۱۳۹۰
هفته سوم آذر ۱۳۹۰
هفته دوم آذر ۱۳۹۰
آرشیو موضوعی
درس پرورشی
امور تربیتی
صبحگاه
حجاب وعفاف
میلاد حضرت زهرا و روز مادر
اردو ها
میلاد حضرت علی (ع)
مناسبتهای شمسی
مناسبتهای قمری
جشن بندگی
خلاقیت های همکاران
آوای مدرسه
پیامک های تربیتی
مناسبتهای میلادی
مسابقات فرهنگی
بسیج
تشکل های دانش آموزی
نماز
قرآن
شبهات دانش آموزان
پیامبر شناسی
مراجع تقلید
اوقات فراغت
بزرگداشت مقام معلم
پیوندها
دبیرستان بهشت آیین
'اطلاعات گردشگری
فقط حیدر امیرالمومنین است
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM