هوالعزیز

 

شرح وظایف معاون پرورشی و تربیت بدنی مدرسه

 

شاغل این پست با رعایت اصول و موازین شرعی و اسلامی زیر نظر مدیر واحد آموزشی عهده دار وظایف ذیل    می باشد.

1.      برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و ارزیابی و پیگیری اجرای فعالیت های پرورشی و تربیت بدنی مدرسه

2.    تهیه و تدوین برنامه سالانه و تقویم اجرایی فعالیت پرورشی و تربیت بدنی مدرسه با همکاری دبیر یا مربی ذیربط بر اساس سیاست های ابلاغی، نیاز سنجی و مشورت با مدیر مدرسه، و ارائه آن به شورای مدرسه برای تصویب

3.     هماهنگی و ارتباط منظم با مسئولان ذیربط اداری و حضور در جلسات و همایش های حوزه پرورشی و آموزشی

4.   نظارت بر حسن اجرای اقامه نماز جماعت، فعالیت های قرآنی و تعلیم شعائر دینی و انقلابی در مدرسه با استفاده از ظرفیت تشکل های دانش آموزی و شورای دانش آموزان مدرسه

5.    تعامل با معلمان داوطلب برای ایفای نقش فعال تر پرورشی آنان در داخل و خارج مدرسه و نیز هماهنگی با معلمان پیشکسوت با هدف بهره گیری از همکاری آنان برای تعمیم فعالیت های پرورشی در چارچوب با ساخت های تربیتی

6.   نظارت بر اجرای شیوه نامه ، بخشنامه ها و دستور العمل های حوزه پرورشی و تربیت بدنی ، سلامت و مشاوره امور تربیتی و تحصیلی

7.     نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های پرورشی و مراسم آغازین مدارس، مناسبت ها و ایام ا...

8.   نظارت بر کارکرد مربیان پرورشی ، بهداشت ، مشاوره، کتابدار و کارکرد فوق برنامه معلمان تربیت بدنی و تشکل ها و شوراهای دانش آموزی

9.    تهیه و تنظیم گزارش از عملکرد پرورشی مدرسه برای مدیریت شهرستان/ منطقه با رویکرد تحلیلی و ارزیابی کیفی بر اساس بخشنامه ها، شیوه نامه های و ... مربوطه

10.   اهتمام به ارتقای سلامت دانش آموزان و ورزش همگانی با همکاری معلمان بر معلمان ذیربط بر اساس بخشنامه های مربوطه

11.  تسهیل زمینه های شناسایی دانش آموزان مستعد در زمینه های مختلف تربیت بدنی ، علمی ، فرهنگی ،هنری و... با همکاری مربیان پرورشی ،تربیت بدنی و دیگر عوامل آموزشی و ایجاد بستر مناسب در جهت بهره گیری، حمایت و پشتیبانی از آنها با هدف تسریع مراحل رشد و شکوفایی استعدادها ، بر اساس دستور العمل های مربوطه

12. برنامه ریزی در غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در راستای توسعه و تقویت خلاقیت، استعدادهای بالقوه و مهارت های فردی با اجتماعی آنان با همکاری سازمان دانش آموزی و سایر تشکل های دانش آموزی

13. همکاری برای راه اندازی تشکل های دانش آموزی مصوب در مدرسه و نظارت و هماهنگی فعالیت های آنان بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه

14. حضور فعال و مؤثر در شورای مدرسه و نظارت و پیگیری بر حسن اجرای مصوبات این شورا در رابطه با امور پرورشی ، تربیت بدنی، مشاوره امور تربیتی و تحصیلی  و سلامت دانش آموزان

15. پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه های خدمات راهنمایی و مشاوره سازگاری، تحصیلی و شغلی و فرآیند هدایت تحصیلی دانش آموزان

16. برنامه ریزی و نظارت در زمینه برنامه های ارتقای سطح بهداشت روان، شادی و نشاط دانش آموزان و طرح های پیشگیرانه و محیطی با نشاط در مدرسه با بهره گیری از کلیه عوامل ، امکانات و مؤلفه های مؤثر درون و برون مدرسه

17. نظارت بر کیفیت برنامه های آموزش خانواده و برنامه ریزی به منظور تعامل و ارتباط سازنده با اولیاء به طور فردی و انجمن اولیاء و مربیان در راستای تقویت مبانی تربیتی

18. نظارت بر کیفیت تدریس دروس پرورشی با توجه به بخشنامه های مربوطه

19.  کوشش در جهت ارتقای سطح علمی و مهارتی با شرکت فعال خود و سایر مربیان مرتبط با حوزه پرورشی و تربیت بدنی در دوره های آموزشی، سمینارهای علمی ( خود ارتقایی )‌و ....

20. آشنایی با فناوری اطلاعات و ارتباطات و مصادیق آن ( اینترنت، نرم افزار های office و ...)، همچنین آسیب های اجتماعی نو پدید به منظور اشنا ساختن و توانمند سازی دانش آموزی در مواجهه صحیح با آنها

21.  تقویت حس مسئولیت پذیری دانش آموزان در برابر خود و دیگران

22. تشویق دانش آموزان به درک حفظ ارزشه های میهنی اسلامی بگونه ای متعادل در کنار یکدیگر

23.تلاش در جهت ایجاد زمینه های تلفیق فعالیت های تربیتی و درک آنها از سوی معلمین و دانش آموزان به ویژه در دروس که امکان رشد پتانسیل های پرورشی بیشتری را دارند، همچون تربیت بدنی، هنر، آزمایشگاه و ....

24.کوشش در جهت حفظ ارتباط و تعامل مطلوب معلم و دانش آموز به منظور حفظ ارزشه های معلم و شاگرد

25. انجام سایر امور ارجاعی و عندالزوم در چارچوب پست مورد تصدی

                                                                                  

 

                                                                                            هوالعزیز

 

شرح وظایف مربی پرورشی ( امور تربیتی ) مدارس

 

شاغل این پست با رعایت اصول  وموازین شرعی و قانونی زیر نظر معاون پرورشی و تربیت بدنی مدرسه عهده دار وظایف ذیل می باشد:

 1. برنامه ریزی با تکیه بر روش های نوین پرورشی مبنی بر ساخت های پرورشی به منظور ایجاد فرصت های مناسب در مدارس
 2. تهیه و تدوین برنامه سالانه و تقویم اجرایی ان
 3. بر گزاری و اقامه نماز جماعت با مشارکت فعال دانش آموزان و سایر کار کنان مدرسه
 4. همکاری، هماهنگی و تعامل با مدیر و سایر همکاران آموزشی و پرورشی مدرسه برای انجام وظایف محوله در چارچوب پست مورد تصدی
 5. همکاری با مدیر و  معاون پرورشی و تربیت بدنی مدرسه در خصوص الویت بندی و تدوین برنامه ها و  پیش بینی منابع مورد نیاز فعالیت های تربیتی با توجه به نیازها و ویژگی های دانش آموزان جهت ارائه و تصویب در شورای مدرسه
 6. همکاری با معاون پرورشی و تربیت بدنی مدرسه و سایر همکاران در تهیه برنامه های فوق برنامه         دانش آموزان ( اردوها، بازدیدها، نشست های دانش آموزی ، مسابقات و ... ) و پیشنهاد به مدیر مدرسه جهت انجام مراحل قانونی و اخذ مجوزهای مورد نیاز و تأمین منابع لازم
 7. تقویت حس مسئولیت پذیری دانش آموزان در برابر خود و دیگران از طریق مشاکرت آنان در فعالیت های مختلف
 8. پیش بینی راه های مختلف تشویق دانش آموزان برای درک حفظ ارزش های اسلامی – میهنی به گونه ی متعادل در کنار یکدیگر
 9. کوشش در جهت حفظ ارتباط و تعامل مطلوب معلم  و دانش آموز به منظور حفظ ارزش های معلم و شاگرد
 10. آشنایی و به کار بستن فن آوری اطلاعات و اینتر نت و فن آوری های نو پدید
 11. ایجاد و تحکیم ارتباط عاطفی و صمیمی با دانش آموزان به منظور تقویت ارزش ای اخلاقی ، مذهبی و پیشگیری از آسیب های رفتاری و اجتماعی
 12. تدریس درس پرورشی و سایر دروس مرتبط طبق دستور العمل های صادره از سوی معاونت پرورشی و تربیت بدنی در دوره راهنمایی و متوسطه
 13. ارتباط مستمر با والدین و معلمان به منظور رشد و شکوفایی متعادل استعداد های علمی، فرهنگی ، ورزشی و دینی دانش آموزان
 14. پیگیری فعالیت های پرورشی و  مشکلات تربیتی دانش آموزان در خارج از مدرسه با هماهنگی با مدیر یا معاون پرورشی و تربیت بدنی
 15. بررسی وشناسایی مسائل و مشکلات تربیتی دانش آموزان با همکاری دیگر عوامل مدرسه و ارجاع دانش آموزان نیازمند به خدمات راهنمایی و مشاوره به هسته ها و مراکز مشاوره در مناطق
 16. تهیه و تدوین گزارشهای مستمر عملکردی به صورت تحلیلی و کیفی در زمینه فعالیت های تربیتی و ارائه آن به مسئول بلافصل در چارچوب پست مورد تصدی
 17. ارتقاء سطح دانش و مهارت های مورد نیاز به صورت فردی( خود ارتقایی) شرکت در دوره های آموزش ضمن خدمت به منظور آشنایی با شیوه های نوین و بهینه فعالیتهای پرورشی
 18. تشویق دانش آموزان جهت عضویت و شرکت فعال و مؤثر در شوراها، مجامع ، کمیته ها و جلسات مرتبط با برنامه ها و فعالیت های تربیتی و تحصیلی
 19. استفاده بهینه از امکانات، تجهیزات و وسایل برای انجام فعالیت های پرورشی دانش آموزان و پیش بینی کمبودهای احتمالی
 20. جلب مشارکت فعال همکاران ، دانش آموزان واولیاء در برنامه ریزی و اجرای مطلوب برنامه ها و فعالیت های پروشی با استفاده از ظرفیت ها ( شورا ، بسیج و سایر تشکل های دانش آموزی )
 21. انجام سایر امور مربوط عندالزوم موزان جهت  
+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم آذر ۱۳۹۰ساعت 9:6  توسط علیرضا امامی بیستگانی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
امور تربیتی ناحیه2

پیوندهای روزانه
گروه درسی ادبیات عرب
گروه درسی ادبیات عرب
سایت سازمان ملی جوانان
سایت تبیان
بخشنامه ها
فیش حقوقی
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
هفته چهارم بهمن ۱۳۹۲
هفته اوّل بهمن ۱۳۹۲
هفته سوم دی ۱۳۹۲
هفته سوم اردیبهشت ۱۳۹۲
هفته سوم فروردین ۱۳۹۲
هفته سوم اسفند ۱۳۹۱
هفته دوم اسفند ۱۳۹۱
هفته اوّل اسفند ۱۳۹۱
هفته چهارم آبان ۱۳۹۱
هفته چهارم مهر ۱۳۹۱
هفته سوم شهریور ۱۳۹۱
هفته اوّل شهریور ۱۳۹۱
هفته چهارم مرداد ۱۳۹۱
هفته چهارم تیر ۱۳۹۱
هفته دوم تیر ۱۳۹۱
هفته سوم خرداد ۱۳۹۱
هفته اوّل خرداد ۱۳۹۱
هفته چهارم اردیبهشت ۱۳۹۱
هفته دوم اردیبهشت ۱۳۹۱
هفته چهارم فروردین ۱۳۹۱
هفته سوم فروردین ۱۳۹۱
هفته چهارم اسفند ۱۳۹۰
هفته دوم اسفند ۱۳۹۰
هفته اوّل بهمن ۱۳۹۰
هفته اوّل دی ۱۳۹۰
هفته سوم آذر ۱۳۹۰
هفته دوم آذر ۱۳۹۰
آرشیو موضوعی
درس پرورشی
امور تربیتی
صبحگاه
حجاب وعفاف
میلاد حضرت زهرا و روز مادر
اردو ها
میلاد حضرت علی (ع)
مناسبتهای شمسی
مناسبتهای قمری
جشن بندگی
خلاقیت های همکاران
آوای مدرسه
پیامک های تربیتی
مناسبتهای میلادی
مسابقات فرهنگی
بسیج
تشکل های دانش آموزی
نماز
قرآن
شبهات دانش آموزان
پیامبر شناسی
مراجع تقلید
اوقات فراغت
بزرگداشت مقام معلم
پیوندها
دبیرستان بهشت آیین
'اطلاعات گردشگری
فقط حیدر امیرالمومنین است
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM